Interim-management onderwijs

Home/Interim-management onderwijs

Was het huisvestingsvraagstuk traditioneel geen prioriteit binnen het onderwijs, de politieke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het vastgoed duidelijk op de agenda staat van de diverse besturen.

Veel van de circa 10.000 PO en VO schoolgebouwen in Nederland vragen om renovatie, verbouw dan wel nieuwbouw. Toenemende kwaliteitseisen en ambities op het gebied van duurzaamheid gaan daarbij niet automatisch hand in hand met grip op de exploitatiekosten. Ook dienen schoolbesturen strategische vastgoedbeslissingen veelal in het licht van op handen zijnde samenwerkingen en fusies te nemen. Een complexe opgave dus.

De vraagstukken bij MBO, HBO en Universiteiten zijn van heel andere aard dan bij het PO en VO. Een optimale inzet van het eigen vastgoedbezit gecombineerd met de veranderingen rond de huisvestingsfinanciering spelen hier een belangrijke rol.

Campusontwikkelingen, bouw van Brede scholen en Multifunctionele Accommodaties, duidelijk is dat het onderwijshuisvesting volop in de schijnwerpers staat. En ook hierbij geldt dat de ‘winkel’ tijdens de verbouwing open dient te blijven. Een winkel met kritische klanten, die maar één doel hebben: zo goed mogelijk onderwijs bieden. De interim’ers van De Lei Interim begrijpen dit en weten de balans te vinden tussen planmatige sturing van de vastgoedprojecten en de wensen en eisen van de opdrachtgevers, maar zeker ook die van de gebruikers.

Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor uw huisvestingsvraagstuk. In 5 duidelijke stappen kunnen wij binnen 2 dagen een geschikte interim kandidaat voordragen.

Voor kandidaten

De Lei Interim is doorlopend op zoek naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers. Wanneer u aan de volgende criteria voldoet, komen wij graag met u in contact:

 • Zelfstandig gevestigd
 • HBO/WO niveau
 • Bovengemiddelde kennis en kunde op het gebied van ruimte en/of vastgoed
 • Tenminste 10 jaar werkervaring, voornamelijk opgedaan binnen de publieke sector

Bij een passende match, maken wij graag een afspraak ter kennismaking.

In 5 stappen naar een geschikte interim kandidaat

1. Inventarisatie opdracht

In een gesprek nemen we uw vraag inhoudelijk door. Middels een korte en effectieve inventarisatie worden de opdracht en beoogde resultaatgebieden in kaart gebracht, alsmede de belangrijkste selectiecriteria. Hierbij adviseren wij u omtrent de beste kans van slagen.

2. Voorwaarden opdracht

In overleg met u worden de voorwaarden, waaronder de opdracht kan worden ingevuld, besproken. Tevens wordt de agenda voor het vervolgtraject opgesteld.

3. Selectie kandidaten

Wij selecteren uit ons zorgvuldig opgebouwde netwerk, van 450 zelfstandig gevestigde professionals, de meest geschikte kandidaten en presenteren deze in de vorm van een shortlist.

4. Gesprekken kandidaten

Op basis van onze shortlist en toelichting krijgt u een goed beeld van de kandidaten die geschikt en beschikbaar zijn. Uiteraard maakt u zelf een keuze. Wij regelen de agenda voor een kennismaking en zijn bij het gesprek aanwezig, zodat we de kandidaten nadien met u kunnen evalueren.

5. Start en begeleiding

U kiest de meest passende kandidaat, waarna afspraken worden gemaakt en de eerste werkdag wordt vastgelegd. Wij volgen de opdracht middels korte evaluatiemomenten en bieden, waar nodig, ondersteuning.

Wat opdrachtgevers in het onderwijs over ons zeggen

 

Wij hebben veel opdrachtgevers in het onderwijs kunnen ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte interim kandidaat. We richten ons op diverse vormen van onderwijshuisvesting, van basisschool tot universiteit.

 • TU DelftTeneinde onze huisvestingsprojecten goed te leiden hebben wij behoefte aan een solide vaste groep projectmanagers, aangevuld met passende externe capaciteit en expertise. De Lei Interim heeft aangetoond te begrijpen wat wij daarmee bedoelen.

  Silvy Leijh, Manager Projecten / TU Delft

 • Gemeente Velsen
  Gemeente VelsenWe zijn zeer tevreden over de ingezette adviseur van De Lei Interim. Deze heeft de procesbegeleiding van nieuwbouw inclusief tijdelijke huisvesting van PO en VO scholen verricht en daarnaast een bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijshuisvesting. Hiermee is de basis gelegd voor de toekomst.

  Marianne Bouw, Afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling / Gemeente Velsen

Neem vrijblijvend contact op

Ontdek op welke wijze De Lei Interim kan bijdragen aan uw interim-management vraagstuk in het onderwijs. Neem vrijblijvend contact op via +31 (0)73 623 2001 of via het contactformulier om uw vraagstuk te bespreken. Wij beantwoorden uw contactformulier bericht binnen 24 uur.