Interim-management overheid

Home/Interim-management overheid

Rijksoverheid, provincie en gemeente, organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en ambitie welke bepalend zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke omgeving. Van controleren, naar participeren en regievoeren, de rol van de overheid is continu in verandering. En andere rollen vragen om andere kwaliteiten in de bezetting.

De Lei Interim heeft een groot en kwalitatief hoogstaand netwerk van projectmanagers beschikbaar. Of u nu op zoek bent naar een senior projectmanager in de initiatieffase van een ontwikkeling (gemeentehuis, spoorzone, uitbreidingslocatie of herstructurering) of op zoek bent naar een projectleider gedurende de realisatiefase vanaf definitieve ontwerp (brede school, theater, centrumplan), wij bieden u te allen tijde een passende oplossing.
Voor het opstellen van grondexploitaties, samenwerkingsovereenkomsten, bestemmingsplannen en structuurvisies heeft De Lei Interim inhoudelijke specialisten met bovengemiddelde expertise beschikbaar. Mocht u een tijdelijk managementprobleem hebben (veranderopgave of ‘going concern’ taken), dan kan De Lei Interim snel een vakbekwame interim-manager met de juiste skills inzetten.

Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor uw project. In 5 duidelijke stappen kunnen wij binnen 2 dagen een geschikte interim kandidaat voordragen.

Voor kandidaten

De Lei Interim is doorlopend op zoek naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers. Wanneer u aan de volgende criteria voldoet, komen wij graag met u in contact:

 • Zelfstandig gevestigd
 • HBO/WO niveau
 • Bovengemiddelde kennis en kunde op het gebied van ruimte en/of vastgoed
 • Tenminste 10 jaar werkervaring, voornamelijk opgedaan binnen de publieke sector

Bij een passende match, maken wij graag een afspraak ter kennismaking.

In 5 stappen naar een geschikte interim kandidaat

1. Inventarisatie opdracht

In een gesprek nemen we uw vraag inhoudelijk door. Middels een korte en effectieve inventarisatie worden de opdracht en beoogde resultaatgebieden in kaart gebracht, alsmede de belangrijkste selectiecriteria. Hierbij adviseren wij u omtrent de beste kans van slagen.

2. Voorwaarden opdracht

In overleg met u worden de voorwaarden, waaronder de opdracht kan worden ingevuld, besproken. Tevens wordt de agenda voor het vervolgtraject opgesteld.

3. Selectie kandidaten

Wij selecteren uit ons zorgvuldig opgebouwde netwerk, van 450 zelfstandig gevestigde professionals, de meest geschikte kandidaten en presenteren deze in de vorm van een shortlist.

4. Gesprekken kandidaten

Op basis van onze shortlist en toelichting krijgt u een goed beeld van de kandidaten die geschikt en beschikbaar zijn. Uiteraard maakt u zelf een keuze. Wij regelen de agenda voor een kennismaking en zijn bij het gesprek aanwezig, zodat we de kandidaten nadien met u kunnen evalueren.

5. Start en begeleiding

U kiest de meest passende kandidaat, waarna afspraken worden gemaakt en de eerste werkdag wordt vastgelegd. Wij volgen de opdracht middels korte evaluatiemomenten en bieden, waar nodig, ondersteuning.

Wat opdrachtgevers in de overheid over ons zeggen

 

Wij hebben veel opdrachtgevers in de overheid kunnen ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte interim kandidaat. Onze opdrachtgevers in de overheid bestaan uit het rijk, provincies en gemeenten.

 • Gemeente BeverwijkIn de afgelopen jaren heeft de gemeente Beverwijk met succes een beroep gedaan op de diensten van De Lei Interim. Of het ging om planeconomische ondersteuning, om projectleiding voor onze binnenstedelijke herontwikkeling, om projectleiding voor de nieuwbouw van ons stadskantoor, of om juridische begeleiding, De Lei Interim heeft aangetoond een passende match te kunnen verzorgen.

  Piet Westgeest, Hoofd Ontwikkeling en Stadskantoor / Gemeente Beverwijk

 • RVOB
  RVOBSinds 2012 is het RVOB eigenaar van het Hembrug-terrein in Zaanstad. Doel is dit terrein te herontwikkelen van een voormalig defensieterrein naar een bedrijventerrein voor creatieve industrie, recreatie en toerisme, met behoud van (cultuur)historische waarden. Verschillende objecten dienen daarbij op korte termijn gereed te worden gemaakt voor tijdelijk gebruik en verhuur. Teneinde deze drukke bouwtechnische activiteiten in goede banen te leiden is De Lei Interim ingeschakeld om ondersteuning te leveren in de vorm van directievoering en toezicht. Wij zijn tevreden over de manier waarop dit is opgepakt.

  Peter Vermeer, Projectmanager / RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf)

 • Gemeente Overbetuwe
  Gemeente OverbetuweDe interim'ers van De Lei Interim bieden me de zekerheid dat zaken in kundige handen zijn. Ze denken in termen van kansen en mogelijkheden, zijn creatief, inspirerend en in hoge mate doelgericht.

  René van Mil, Algemeen manager / Gemeente Overbetuwe

Neem vrijblijvend contact op

Ontdek op welke wijze De Lei Interim kan bijdragen aan uw interim-management vraagstuk in de overheid. Neem vrijblijvend contact op via +31 (0)73 623 2001 of via het contactformulier om uw vraagstuk te bespreken. Wij beantwoorden uw contactformulier bericht binnen 24 uur.