Interim-management zorg

Home/Interim-management zorg

Ontwikkelingen in de zorg leiden ertoe dat instellingen strategisch over hun vastgoed nadenken. De veranderende behoefte aan zorgvastgoed resulteert in nieuwe projecten, zoals nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Voor de strategische uitwerking van nieuwe projecten zijn adviseurs nodig. Adviseurs die in nauw overleg met management en bestuur een langetermijnvisie kunnen opstellen. Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten zijn doortastende projectleiders gewenst, die vanuit hun markt- en klantgerichtheid een meerwaarde bieden.

De Lei Interim werkt samen met een groot aantal projectmanagers, welke beschikken over ruime ervaring met zorgvastgoed. Ook beschikken wij over een netwerk van specialisten rond vastgoedontwikkeling. Onze projectmanagers kunnen worden ingezet in strategische opgaven (huisvestingsplan), ontwikkelopgaven (gebieds- en locatie-ontwikkeling) en in het realiseren van projecten (nieuwbouw en renovatie). Zij kennen de markt en weten de juiste externe partners erbij te betrekken, zodat opdrachtgevers klant- en resultaatgericht worden ontzorgt.

Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor uw zorgvastgoed project. In 5 duidelijke stappen kunnen wij binnen 2 dagen een geschikte interim kandidaat voordragen.

 

Voor kandidaten

De Lei Interim is doorlopend op zoek naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers. Wanneer u aan de volgende criteria voldoet, komen wij graag met u in contact:

 • Zelfstandig gevestigd
 • HBO/WO niveau
 • Bovengemiddelde kennis en kunde op het gebied van ruimte en/of vastgoed
 • Tenminste 10 jaar werkervaring, voornamelijk opgedaan binnen de publieke sector

Bij een passende match, maken wij graag een afspraak ter kennismaking.

In 5 stappen naar een geschikte interim kandidaat

1. Inventarisatie opdracht

In een gesprek nemen we uw vraag inhoudelijk door. Middels een korte en effectieve inventarisatie worden de opdracht en beoogde resultaatgebieden in kaart gebracht, alsmede de belangrijkste selectiecriteria. Hierbij adviseren wij u omtrent de beste kans van slagen.

2. Voorwaarden opdracht

In overleg met u worden de voorwaarden, waaronder de opdracht kan worden ingevuld, besproken. Tevens wordt de agenda voor het vervolgtraject opgesteld.

3. Selectie kandidaten

Wij selecteren uit ons zorgvuldig opgebouwde netwerk, van 450 zelfstandig gevestigde professionals, de meest geschikte kandidaten en presenteren deze in de vorm van een shortlist.

4. Gesprekken kandidaten

Op basis van onze shortlist en toelichting krijgt u een goed beeld van de kandidaten die geschikt en beschikbaar zijn. Uiteraard maakt u zelf een keuze. Wij regelen de agenda voor een kennismaking en zijn bij het gesprek aanwezig, zodat we de kandidaten nadien met u kunnen evalueren.

5. Start en begeleiding

U kiest de meest passende kandidaat, waarna afspraken worden gemaakt en de eerste werkdag wordt vastgelegd. Wij volgen de opdracht middels korte evaluatiemomenten en bieden, waar nodig, ondersteuning.

Wat opdrachtgevers in de zorg over ons zeggen

 

Wij hebben veel opdrachtgevers in de zorg kunnen ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte interim kandidaat. Onze opdrachtgevers in de zorg bestaan uit ziekenhuizen, GGZ- en gehandicaptenzorginstellingen.

 • GGNetMiddels de tijdelijke ondersteuning vanuit De Lei Interim heeft GGNet een goed beeld gekregen van de ontwikkelmogelijkheden van haar lokaties. De tijdelijk ingezette adviseur beschikte over passende ervaring in de ontwikkeling van zorglokaties, alsmede de benodigde skills om te komen tot uitgewerkte business cases. Deze vormen inmiddels de basis voor strategische beslissingen vanuit onze vastgoedorganisatie.

  Albert Verwij, Manager Vastgoed / GGNet

 • 's-Heeren LooDe Lei Interim heeft voor de nieuwe afdeling Vastgoedmanagement een interim-manager ingezet. Deze heeft de werkprocessen op orde gebracht en het team naar de nieuwe manier van werken begeleid. Ook heeft de interim-manager bijgedragen in de totstandkoming van geaccepteerde business cases. De Lei Interim heeft goed aangevoeld welk type manager in deze fase nodig was.

  Mieke Janssen, Kwartiermaker Vastgoedbedrijf / ’s-Heeren Loo

 • GGzEAls Directeur Vastgoed binnen de zorg heb ik niet zelden te maken met hele specifieke opgaven, waarbij ik een beroep doe op de markt voor externe ondersteuning. Daarbij werk ik graag samen met zelfstandig gevestigde specialisten; ondernemers met de juiste ervaring die weten wat er speelt. De Lei Interim heeft aangetoond deze markt goed in beeld te hebben en de juiste mensen te kunnen vinden.

  Ad Maat, Directeur Vastgoed / GGzE

 • In de afgelopen jaren is De Lei Interim voor mij een goede netwerkrelatie gebleken. Als interim’er ben ik dan weer potentiële kandidaat, dan weer potentiële opdrachtgever. In beide situaties toonde De Lei Interim zich daarin een integere en professionele partij.

  Frans Mourmans, Interim manager vastgoed / Interim manager zorgvastgoed

Neem vrijblijvend contact op

Ontdek op welke wijze De Lei Interim kan bijdragen aan uw interim-management vraagstuk in de zorg. Neem vrijblijvend contact op via +31 (0)73 623 2001 of via het contactformulier om uw vraagstuk te bespreken. Wij beantwoorden uw contactformulier bericht binnen 24 uur.