Interim-management

HomeInterim-management

Interim-management overheid

Gemeente, provincie, rijksoverheid, organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en ambitie welke bepalend zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke omgeving. Van controleren, naar participeren en regievoeren, de rol van de overheid is continu in verandering. En andere rollen vragen om andere kwaliteiten in de bezetting.

De Lei Interim heeft een groot en kwalitatief sterk netwerk van zelfstandig gevestigde projectmanagers beschikbaar. Of u nu op zoek bent naar een senior projectmanager in de initiatieffase van een ontwikkeling (gemeentehuis, spoorzone, uitbreidingslocatie of herstructurering) of op zoek bent naar een projectleider gedurende de realisatiefase vanaf definitieve ontwerp (brede school, theater, centrumplan), wij bieden u te allen tijde een passende oplossing.

Voor het opstellen van grondexploitaties, samenwerkingsovereenkomsten, bestemmingsplannen en structuurvisies heeft De Lei Interim inhoudelijke specialisten met bovengemiddelde expertise beschikbaar. Mocht u een tijdelijk managementprobleem hebben (veranderopgave of ‘going concern’ taken), dan kan De Lei Interim snel een vakbekwame interim-manager met de juiste skills inzetten.

 

Interim-management onderwijs

Universiteiten en hogescholen hebben de beschikking en verantwoordelijkheid over hun eigen vastgoed en investeren fors in goede huisvesting en faciliteiten voor hun studenten en medewerkers. Dit in het kader van de kerntaken: het verzorgen van goed onderwijs, onderzoek en valorisatie. Vooral de grootschalige campusontwikkelingen bieden niet alleen technisch inhoudelijk maar zeker ook organisatorisch grote uitdagingen. De Lei Interim heeft ruime ervaring in het aanbrengen van specifieke kennis en kunde, welke vereist zijn om hierin succesvol te kunnen opereren.

Veel van de circa 10.000 PO en VO schoolgebouwen in Nederland vragen om renovatie, verbouw dan wel nieuwbouw. Toenemende kwaliteitseisen en ambities op het gebied van duurzaamheid gaan daarbij niet automatisch hand in hand met grip op de exploitatiekosten. Ook dienen schoolbesturen strategische vastgoedbeslissingen veelal in het licht van op handen zijnde samenwerkingen en fusies te nemen. Een complexe opgave dus.

Campusontwikkelingen, bouw van Brede scholen en Multifunctionele Accommodaties, duidelijk is dat het onderwijshuisvesting volop in de schijnwerpers staat. En ook hierbij geldt dat de ‘winkel’ tijdens de verbouwing open dient te blijven. Een winkel met kritische klanten, die maar één doel hebben: zo goed mogelijk onderwijs bieden. De interim’ers van De Lei Interim begrijpen dit en weten de balans te vinden tussen planmatige sturing van de vastgoedprojecten en de wensen en eisen van de opdrachtgevers, maar zeker ook die van de gebruikers.

 

Interim-management zorg

Ontwikkelingen in de zorg leiden ertoe dat vastgoed in toenemende mate een strategische factor wordt. De veranderende behoefte aan zorgvastgoed resulteert in nieuwe projecten, zoals nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Voor de strategische uitwerking van nieuwe projecten zijn adviseurs nodig. Adviseurs die in nauw overleg met management en bestuur een langetermijnvisie kunnen opstellen. Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten zijn doortastende projectleiders gewenst, die vanuit hun markt- en klantgerichtheid een meerwaarde bieden.

De Lei Interim werkt samen met een groot aantal projectmanagers, welke beschikken over ruime ervaring met zorgvastgoed. Ook beschikken wij over een netwerk van specialisten rond vastgoedontwikkeling. Onze projectmanagers kunnen worden ingezet in strategische opgaven (huisvestingsplan), ontwikkelopgaven (gebieds- en locatie-ontwikkeling) en in het realiseren van projecten (nieuwbouw en renovatie). Zij kennen de markt en weten de juiste externe partners erbij te betrekken, zodat opdrachtgevers klant- en resultaatgericht worden ontzorgd.

Voor kandidaten

De Lei Interim is doorlopend op zoek naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers. Wanneer u aan de volgende criteria voldoet, komen wij graag met u in contact:

  • Zelfstandig gevestigd
  • HBO/WO niveau
  • Bovengemiddelde kennis en kunde op het gebied van ruimte en/of vastgoed
  • Tenminste 10 jaar werkervaring, voornamelijk opgedaan binnen de publieke sector

Bij een passende match, maken wij graag een afspraak ter kennismaking.

In 5 stappen naar een geschikte interim kandidaat

1. Inventarisatie opdracht

In een gesprek nemen we uw vraag inhoudelijk door. Middels een korte en effectieve inventarisatie worden de opdracht en beoogde resultaatgebieden in kaart gebracht, alsmede de belangrijkste selectiecriteria. Hierbij adviseren wij u omtrent de beste kans van slagen.

2. Voorwaarden opdracht

In overleg met u worden de voorwaarden, waaronder de opdracht kan worden ingevuld, besproken. Tevens wordt de agenda voor het vervolgtraject opgesteld.

3. Selectie kandidaten

Wij selecteren uit ons zorgvuldig opgebouwde netwerk, van 500 zelfstandig gevestigde professionals, de meest geschikte kandidaten en presenteren deze in de vorm van een shortlist.

4. Gesprekken kandidaten

Op basis van onze shortlist en toelichting krijgt u een goed beeld van de kandidaten die geschikt en beschikbaar zijn. Uiteraard maakt u zelf een keuze. Wij regelen de agenda voor een kennismaking en zijn bij het gesprek aanwezig, zodat we de kandidaten nadien met u kunnen evalueren.

5. Start en begeleiding

U kiest de meest passende kandidaat, waarna afspraken worden gemaakt en de eerste werkdag wordt vastgelegd. Wij volgen de opdracht middels korte evaluatiemomenten en bieden, waar nodig, ondersteuning.

Neem vrijblijvend contact op

Ontdek op welke wijze De Lei Interim kan bijdragen aan uw interim-management vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op via +31 (0)73 623 2001 of via het contactformulier om uw vraagstuk te bespreken. Wij beantwoorden uw contactformulier bericht binnen 24 uur.